Thực Dưỡng Khai Minh Trên HTV9

Cảm ơn HTV9 đã lên sóng gạo lức, thực dưỡng, là quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng.