Trà Thực Dưỡng

Showing all 8 results

Thông tin thực dưỡng

× Bột Đậu Đỏ Rang 250gr
1 x 30,000 
× Bột Gạo Lức Rang 250gr
1 x 20,000 
× Bột Hạt Sen Rang 250gr
1 x 80,000 
× Gạo Lứt Trắng Đài Thơm 1kg
6 x 35,000 
× Bột Mè Đen - Gạo Lức 250gr
1 x 25,000 
Tổng cộng:: 365,000 

Giỏ hàng Thanh Toán

logged_in_greeting="Thực Dưỡng Khai Minh Kính chào Quý Khách!" logged_out_greeting="Thực Dưỡng Khai Minh Kính chào Quý Khách!">