Mười Cách Ăn Của Tiên Sinh Ohsawa

Tiên sinh nói nếu ăn theo số nhỏ mà sức khỏe không cải thiện thì nên ăn theo số lớn hơn. Cấp ăn cao nhất, cấp số 7, là cách ăn dễ nhất, đơn giản nhất và khôn ngoan nhất. Ăn số 7 suốt đời càng tốt.
Theo tiên sinh, người Việt có thể ăn 60% gạo lức + 30% rau củ + 10% trái cây. Trái cây phải thiên nhiên và đúng mùa. Nhưng người bệnh thì phải ăn 100% gạo lức muối mè.
Sau khi ăn số 7 một thời gian mà muốn ăn ra thì phải ăn như sau để được an toàn: 3 ngày đầu ăn 5 miếng cơm một gắp rau, 3 ngày sau ăn 4 miếng cơm một gắp rau, 3 ngày tiếp sau ăn 3 miếng cơm một gắp rau.
Cấp ăn từ số 3 trở lên số 7 dành cho người ăn chay. Cấp ăn từ số 2 xuống số -3 dành cho người ăn mặn.