shusi-com-lut

Shusi Cơm Lứt có thành phần bao gồm: cơm lứt đỏ, hạt sen, rau của,… dùng chung với muối mè hoặc tương tamari, tekka,…