gao-do1

gao-luc-trang-nang-thom
Gạo lức hoặc hạt cốc là thức ăn chính của loài người